Skip to content
naar overzicht

Brede school

Organisaties die samenwerken in de Brede School Terwijde zijn de basisscholen Hof ter Weide, Waterrijk en De Ridderhof, DOCK, Saartje kinderopvang, Spelenderwijs Utrecht en jeugdbibliotheek Waterwin.

De Brede School ondersteunt en faciliteert samenwerking, zodat onderwijs en opvang zich op hun kerntaak kunnen richten. Daarbij zorgen we voor een goede gezamenlijke inzet en gebruik van middelen.

Voorbeelden van samenwerkingsprojecten die de Brede School organiseert zijn de wijkkinderraad en het naschools aanbod. Hierbij zorgen we voor een doorgaande lijn met wat kinderen leren in de klas en zorgen we voor een brede talentontwikkeling, waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van lokale professionals en aanbieders.

Kijk voor meer info op: https://bredeschoolutrecht.nl/terwijde