Skip to content
naar overzicht

Uitdagingsklas

Kinderen die extra uitdaging nodig hebben, helpen we graag vooruit. Dit betekent concreet: aangepaste materialen, verdieping in de leerstof en vrije keuze in onderwerpen in de klas.

We compacten en verrijken de gewone leerstof en benadrukken onderwerpen en leerstof, die de kinderen blijven prikkelen om optimaal te presteren. De uitdagingsspecialist begeleidt de leerkracht in het opstellen van een passend aanbod.

Ook wordt er op De Ridderhof voor een kleine groep kinderen, die niet voldoende hebben aan de uitdaging in de klas, uitdagingsklassen aangeboden. Dit is voor groep 2 t/m 8. Hier wordt vooral aan verbreding gewerkt; denk aan filosoferen en projectmatig onderwijs.

In deze flyer leest u meer informatie over uitdaging op de Ridderhof.