Skip to content
naar overzicht

Vakdocenten

Op De Ridderhof werken we met vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en drama . Het is wetenschappelijk aangetoond dat kinderen die regelmatig bewegen, beter presteren in de les. Dat geldt ook voor het aanspreken van de creativiteit van leerlingen via hoogwaardige dramalessen.