Skip to content
naar overzicht

Voortgezet Onderwijs

Van groep 8 naar vervolgonderwijs. Voor leerlingen en ouders een belangrijke stap.

Aan het begin van het schooljaar worden ouders van leerlingen uit groep 8 goed geïnformeerd. In een gesprek met de ouders (en de leerling) wordt het advies van de school voor de schoolkeuze besproken. Het advies komt tot stand op basis van gegevens van de ontwikkeling van de leerling (werkhouding, motivatie, doorzettingsvermogen, toetsresultaten, observaties, cognitieve ontwikkeling).Tevens worden de stappen besproken die gezet moeten worden om de leerling aan te melden voor de school voor voortgezet onderwijs.

De Utrechtse schoolbesturen (voor basis- en voortgezet onderwijs) en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde POVO-procedure. Alle Utrechtse scholen houden zich aan de afspraken van de POVO-procedure.

Informatie over het voortgezet onderwijs vind je op http://www.naarhetvo.nl