Skip to content
naar overzicht

Ziek melden

We krijgen graag bericht als je kind niet op school kan komen. Als we geen melding hebben ontvangen, nemen wij voor 9.00 uur voor alle zekerheid telefonisch contact op. Ook een bezoek aan de dokter of tandarts onder schooltijd horen wij graag!

Als een kind 5 dagen ziek is, neemt de leerkracht contact op met de ouders/verzorgers. In dit gesprek vraagt de leerkracht hoe het gaat met het kind en wordt afgesproken of en wanneer het kind weer op school komt. Als de afgesproken termijn is verstreken en het kind is nog niet op school, wordt opnieuw contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Bij twijfel informeert de leerkracht de directie en/of de interne begeleider. De leerkracht houdt de aan- en afwezigheid van leerlingen bij in het leerlingvolgsysteem ParnasSys.